Bingöl'ün Sesi Gazetesi Bingöl haberleri

DSİ yatırımlarının Ne Aşamada Olduğu Açıklandı

DSİ 94. Şube Müdürlüğü Tarafından yayımlanan faaliyet raporunda, Ekim ayı sonu itibariyle, yatırım ve diğer çalışmaların ne aşamada olduğu açıklandı.
Bu haber 2018-11-09 20:56:12 eklenmiş ve 360 kez görüntülenmiştir.

Açıklamada, yatırım ve diğer çalışmaların aşamaları şöyle kaydedildi:

BÜYÜK SU İŞLERİ

SULAMA TESİSLERİ

1– Bingöl Gözeler Projesi - Gözeler Sulaması İnşaatı(DAP)   

Şube Müdürlüğümüzün yatırım programına giren işin yapım ihalesi 27/06/2014 yapılmış olup, 18/09/2014 tarihinde 11.128.916,00TL’lik ihale bedeli ile sözleşmesi imzalanmıştır. Bingöl ilinde Koçan deresi üzerinde yapılmakta olan Gülbahar barajından  alınacak su ile Harabe ve Dik Ovaları sulanacaktır.  İş de  şuana kadar ana kanalda toplamda 11.120m CTP boru imalatı yapılmıştır. 300m'lik Hat başlangıcı çelik boruları (Ø1100) imalatları tamamlanmıştır. 2017 yılı içerisinde 9.000m CTP boru döşenmiş olup imalatlar devam etmektedir.  Takviye iletim hattında  Ø273'lük çelik boru hattında 1.124m döşeme yapılmıştır. Hatta ait gerekli bütün mekanik aksamlar temin edilmiştir. Vana odasına karesel vana montajı yapılmıştır. 2.850m3 dirsek ve dere geçişleri kütle betonları dökülmüştür. İşin %61’lik kısmı tamamlanmıştır.Çalışmalar tamamlanmış olup geçici kabul aşamasına gelinmiştir. Bu tesisin yapılması ile 1.572 hektar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.

2 – Bingöl Genç Sulaması (DAP)  

Şubemizin 2013 yılı programına giren proje ile Genç ilçemizde 945 hektar arazinin sulanması planlanmıştır. İşin Proje yapımı ihalesi 15/08/2013 tarihinde yapılmış olup proje yapımı devam etmektedir. Ayrıca İletim hattının demiryolu kamulaştırma sınırından geçirilmesine Demiryolları müsaade etmemiş,  Murat nehrinin geçtiği vadinin çok dar olması nedeniyle hattın bu güzergahtan geçmesi teknik olarak mümkün olmamıştır. Özel sektör tarafından inşa edilecek Aşağı Kaleköy Brj. HES aks yerinin değişme ihtimalinden dolayı proje geçici olarak pompalı olarak projelendirilecek, Barajın tamamlanmasını müteakip Baraj dipsavağından cazibeli olarak su alınıp aplikasyona müstenit projeleri hazırlanacaktır. 17.05.2017 tarihinde ihalesi yapılmış, 01.08.2017 tarihinde 5.560.000,00TL’ye sözleşmesi imzalanmış,14.08.2017 yer teslimi yapılmıştır.Sulama alanının bir kısmı yapılması düşünülen Gözeler HES'in su toplama alanında kalmaktadır.Bundan dolayı Genç sulaması ile ilgili alternatif proje çalışmaları değerlendirme aşamasındadır.

KÜÇÜK SU İŞLERİ

YERÜSTÜ SULAMALARI

1-Bingöl Yedisu Regülatörü

Yedisu Sulaması ihalesi 21/12/2016 tarihinde yapılmış ancak kurumumuzca ihale iptal edilmiştir. 16.05.2017 tarihinde ihalesi yapılmış, 01.08.2017 tarihinde 7.576.127,09TL’ye sözleşmesi imzalanmış,14.08.2017 yer teslimi yapılmıştır. Arazi aplikasyonları yapılmış olup ulaşım yolu  ve regülatör yeri kazıları tamamlanmıştır. Regülatör betonarme işlerine başlanmış, temel betonları tamamlanmış, perde duvar imalatlarına devam edilmektedir. İşin fiziki olarak %34'i tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.Bu tesisin tamamlanması sonucu 873 hektar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.

GÖLETLER VE SULAMALARI

1– Genç Servi Göleti ve Sulaması

Şube Müdürlüğümüzün 2014 yılı yatırım programına giren işin ihalesi 22/08/2013 tarihinde yapılmış olup işin sözleşmesi 06/11/2013 tarihinde 9.675.000,00TL’ye imzalanmıştır.Bingöl Genç Servi  Göleti ve Sulaması Yapım İşinin Dolusavak betonarme imalatları, su alma yapısı, membran döşeme işi, membran üstü beton ve dolgu imalatları tamamlanmıştır.Vana Odası tamamlanmış,Ölçüm Odası ve kret düzenleme işleri devam etmektedir. İşin fiziki olarak %99’u tamamlanmıştır. Sulama işi için ikmal ihalesi yapılacaktır. Bu tesislerin yapılması ile 245 hektar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.

2– Solhan Şimşirpınarı Göleti ve Sulaması İkmali

Şube Müdürlüğümüzün 2016 yatırım programına giren işin ihalesi 20/05/2016 tarihinde yapılmış olup Gövde dolgu imalatları tamamlanmış,kret düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Sulama imalatlarında ana boru hattında 4.500m’lik boru imalatı, yedek hatlarda 10.480m’lik boru imalatı tamamlanmıştır. 121 adet sanat yapısı yapılmış ve sayaçları takılmıştır. Ulaşım yolu sanat yapıları imalatları tamamlanmıştır(3 adet menfez ve büzlü geçişler). Köy ulaşım yolu köprüsü tamamlanmıştır. İşin fiziki olarak %100’ütamamlanmıştır. Geçici kabulü yapılmıştır.Kısmi olarak sulama yapılmaktadır. Bu tesisin yapılması ile 364 hektar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.

3- Bingöl Merkez Göltepesi 15 Temmuz Şehitler Göleti ve Sulaması İkmali 

02.05.2017 tarihinde ikmal ihalesi yapılmış olup 29.05.2017 tarihinde 12.779.800,00TL’ye sözleşmesi imzalanmış, 01.06.2017 tarihinde de yer teslimi yapılmıştır. 280.000m3  kaya dolgu imalatı yapılmıştır. Gövde rezervuar alanına serilecek olan geomembran için saha düzenlemesi yapılmış olup 185.000m2 geomembran serilmiştir. Dolusavakbeton imalatları tamamlanmıştır..Membran üstü beton imalatları tamamlanmıştır.İşin fiziki olarak toplamda %100’ü tamamlanmıştır.Geçici kabulü yapılmıştır. Bu tesisin yapılması ile 382 hektar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.

GÖLETLER

1-Bingöl Yamaç Göleti ve Sulaması

Şube Müdürlüğümüz yatırım programında bulunan işin 22/01/2015 tarihinde ihalesi yapılmış olup 7.542.820,00TL’ye sözleşme imzalanmıştır. Ulaşım yollarında stabilize dolgu imalatlarına başlanmış olup stabilize sıkıştırmaları tamamlanmıştır. Gövde sıyırma kazıları ve kapama seddesi kazısıtamamlanmış, dipsavak kazısı devam etmekte olup, işe devam edilmektedir. Kapama seddesi dolgusu tamamlanmıştır.İşin fiziki olarak tamamının %45’lik kısmı tamamlanmıştır.Gövde ulaşım yolu çalışmaları tamamlanmıştır. Sondaj çalışmaları tamamlanmış olup değerlendirme aşaması devam etmektedir. Bu tesisin yapılması ile 793 hektar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.

2- Bingöl Merkez Ilıcalar Göleti

Şube Müdürlüğümüzün yatırım programına giren işin ihalesi 05/01/2016 tarihinde yapılarak 10/02/2016 tarihinde 5.760.330,00TL’ye sözleşmesi imzalanmıştır. Barajın, talvegden yüksekliği 22,75 m, temelden yüksekliği 25,18 m,  kret uzunluğu 103,94 m, kil çekirdekli homojen dolgu gölet tipindedir. Göletin tamamı bitirilmiş olup geçici kabulü yapılmış, 30.10.2017 tarihinde onaylanmıştır. Köy ulaşım yolu 2.kat asfalt imalatı tamamlanmıştır. Bu tesisin yapılması ile 136 hektar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.

3- Bingöl Genç Çaytepe Göleti

Şube Müdürlüğümüzün yatırım programına giren işin 23/01/2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup 30/01/2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Boru imalatının 147m'lik(%90) boru kısmının kaynağı tamamlanmış, hidrostatik testi yapılmış olup gömlek beton imalatları yapılmıştır. 183.355m3 dolgu imalatı yapılmış olup tamamlanmıştır. Dolusavak,enjeksiyon işi, membran döşeme işi tamamlanmış olup membran üstü beton imalatları ve su alma yapısı imalatlarıtamamlanmıştır. Vana odası ve rölekasyon yolundaki eksiklikler tamamlanarak iş bitirilecektir.İşin fiziki olarak tamamının %98’si tamamlanmıştır. Bu tesisin yapılması ile 75hektar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.

GÖLET SULAMASI

1- Bingöl Karlıova Kale Sulaması 

Şube Müdürlüğümüzün yatırım programına giren işin ihalesi 14/08/2013 tarihinde yapılarak 13/01/2014 tarihinde 9.987.887,00TL’ye sözleşmesi imzalanmıştır. Vana odası tamamlanmış olup toplamda 9.250m CTP boru, 37.459HDPE boru ve 80 adet CTP dirsek döşenmiştir. 10km'lik servis yolu imalatı tamamlanmıştır.Ana hat ve yedek hat üzerinde bulunan T yapıları kaynak işleri tamamlanmıştır.  320adet sanat yapısı tamamlanmıştır. İşin fiziki olarak %100’ü tamamlanmıştır. Geçici kabulü yapılmıştır. Bu tesisin yapılması ile 1.194 hektar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.

2- Bingöl Merkez Ilıcalar Göleti Sulaması

Şube Müdürlüğümüzün yatırım programına giren işin ihalesi 18/08/2017 tarihinde yapılarak30.11.2017 tarihinde 1.040.594,05 TL’ye sözleşmesi imzalanmıştır.Aplikasyon çalışmaları yapılmış olup sulama için gerekli borular sahaya getirilmiş olupek sulama alanları projeye eklenerek çalışmalar devam etmektedir.İşin fiziki olarak %98’i tamamlanmıştır. Bu tesisin yapılması ile 136 hektar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.

TAŞKIN KORUMA İŞLERİ

1- Bingöl-Merkez Çapakçur Çayı

Şube Müdürlüğümüzün 2015 yılı yatırım programına giren bu iş için 03/11/2015 tarihinde ihale yapılmış ve 27/04/2016 tarihinde işe başlanmıştır. 8.550 metre Çapakçur Çayındaki ıslah düzenlemeleri ve sanat yapılarının yapılması işini kapsamaktadır.Selden dolayı zarar gören beton imalatları yıkılmış olup nakliyeleri gerçekleştirilmiştir. Revize proje kapsamında Mansaptan membaa ya doğru imalatlara başlanmıştır. Basamak kesitte 1.200m uzunluğunda imalat yapılmıştır. 1.kontür sekisinden itibaren dik kesitli duvar imalatlarına başlanmış olup 480m yapılmıştır. İşin ödeneğine göre gerekli bütün imalatlar tamamlanmıştır. Geri kalan imalatlar için ikmal ihalesi yapılacaktır. Bu tesisin yapılması ile 1.017 dekar tarım arazisinde meydana gelebilecek taşkın zararları önlenmiş olacaktır.

2-Bingöl-Genç Meşedalı Ardıçdibi ve Sürekli Köyleri

Şube Müdürlüğümüzün 2015 yılı yatırım programına giren bu iş için 25/12/2015 tarihinde ihale yapılmış ve 02/05/2016 tarihinde işe başlanmıştır. Murat nehri ile yan derelerinin, Göynük, Küpar ve Lediz derelerinin taş tahkimatlı sedde ile ıslahının yapılması işini kapsamaktadır. Köprü imalatı tamamlandı. Lediz deresindeki 2.700m sedde ve taş kaplamaları ile 1.500m taş duvar imalatları tamamlandı. Murat Sol sahilde 4.600m sedde imalatı yapıldı. Murat Sağ sahilde 2.500m sedde imalatı tamamlandı. Sol sahildeki seddeninin 3.400m’sinin kaplaması tamamlandı. İmalatlara tekrar başlanmış olup İşin fiziki olarak %54’ü tamamlanmıştır. Bu tesisin yapılması ile 17.630 dekar tarım arazisinde meydana gelebilecek taşkın zararları önlenmiş olur.

3- Bingöl-Karlıova Kaynarpınar Köyü     

Şube Müdürlüğümüzün 2017 yılı yatırım programına giren bu iş için 25.07.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup 28.09.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış 02.10.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.2100m kargir duvar imalatı gerçekleştirilmiş olup,100 adet brit,1 adet betonarme menfez,4 adet üst geçit imalatları yapılarak iş bitirilmiştir. Bu tesislerin yapılması ile 500 dekar tarım arazisinde meydana gelebilecek taşkın zararları önlenmiş olur.

4- Bingöl-Genç Çevirme ve Sarısaman Köyleri Sarısaman, Tarbacur ve Moğolcan Deresi

Şube Müdürlüğümüzün 2017 yılı yatırım programına giren bu iş için 31/07/2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup 28.09.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış 02.10.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.İmalatlara başlanmış olup7870m kargir duvar, 101adet brit, 6 adet üst geçit, 1 adet betonarme menfez yapılarak iş bitirilmiştir. Bu tesislerin yapılması ile 430 dekar tarım arazisinde meydana gelebilecek taşkın zararları önlenmiş olur.

5-Bingöl-Solhan Arakonak Beldesi 1.Kısım

Şube Müdürlüğümüzün 2017 yılı yatırım programına giren bu iş için 02/08/2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup 28.09.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış 03.10.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.Projeyle ilgili arazide aplikasyon çalışmaları yapılıp 3984m kargir duvar, 68 adet brit , 2 adet ıslah sekisi, 5 adet betonarme menfez yapılarak iş bitirilmiştir. Bu tesislerin yapılması ile 200 dekar tarım arazisinde meydana gelebilecek taşkın zararları önlenmiş olur.

6- Bingöl-Genç İlçesi Çaytepe Köyü Lefar Mezrası Hut Deresi

Şube Müdürlüğümüzün 2017 yılı yatırım programına giren bu iş için  26/07/2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup 28.09.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış 06.10.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.900mkargir duvar,10 adet brit imalatı yapılmış olup iş bitirilmiştir. Bu tesislerin yapılması ile 186dekar tarım arazisinde meydana gelebilecek taşkın zararları önlenmiş olur.

7- Bingöl-Genç Servi Beldesi Çaybaşı Köyü Köprü Yapımı

Şube Müdürlüğümüzün 2016 yılı yatırım programına giren bu iş için ihale hazırlıkları devam etmekte olup 09.01.2018 tarihinde ihalesi yapılmış olup 20.02.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Aplikasyon çalışmalarına başlanmış olup zemin etüdü çalışmaları devam etmektedir. Bu tesislerin yapılması ile iki köy arasındaki bağlantı yolu sorunu çözülmüş olacaktır.

8- Göynük Sulaması Deprem Hasarları Rehabilitasyonu 3.Kısım İnşaatı Yapımı

11.07.2018 tarihinde ihalesi yapılıp 06.08.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış 10.08.2018 tarihinde işe başlanılmış olup proje çizimleri yaptırılmaktadır.

9-Bingöl Solhan Kırıklı Köyü Aşağı Otluca Mezrası Menguek ve Büyükçayır Dereleri Taşkın Kontrolü 

Bingöl-Solhan Oymapınar Köyü Ev veArazileri Kolhorib Deresi ve Yandereleriolarak yapılması planlanan fakat AFADtaradından afet bölgesi ilan edildiğinden dolayı Bölge Müdürlüğümüzün onayı ile Bingöl Solhan Kırıklı Köyü Aşağı Otluca Mezrası Menguek ve Büyükçayır Dereleri Taşkın Kontrolü işine kaydırılan işyerinde 1 adet ıslah sekisi, 1290m kargir duvar,32 adet britimalatı yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

İŞLETME-ONARIM

1-Taşkın ve KurutmaTesisleri Onarımı 2.Kısım

Şube Müdürlüğümüzün 2018 yılı yatırım programına giren bu iş için ödenek beklenmektedir.

2-Gayt Barajı ve Gayt I-II, GöynükRegülatörü ve Sifon Onarımı

Şube Müdürlüğümüzün 2018 yılı yatırım programına giren bu iş için ödenek beklenmektedir.

3-Gayt Göynük Sulamaları Onarımı

Şube Müdürlüğümüzün 2018 yılı yatırım programına giren bu iş için ödenek beklenmektedir.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer BİNGÖL HABERİ haberleri

Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
E-Mail Bülten Kaydı
Arşiv Arama
- -
Anket

Bingöl'ün Sesi Gazetesi Bingöl haberleri
© Copyright 2017 Bingöl Haber bingölunsesi haber bingöl Gazete . Tüm hakları saklıdır. Bu site bingölun sesi Gazetesi Haber ön muhasebe programı bingöl billboard reklam
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
BİNGÖL HABERİ
bingöl bilgisayar firmaları
bingöl haberleri
bingöl haber